Anette Gidlöf

Tjänster

Mentalt mediumskap (privatsittning)

Endast en klient.
Inför en sittning förbereder jag mig med en meditation. Under sittningen fungerar jag som en neutral kanal till andevärlden. Vem som kommer eller vad andevärlden vill prata med dig om bestämmer inte jag då jag endast fungerar som en neutral kanal för budskap.
En privatsittning tar ca 30 min och utförs i mitt hem.

Gruppseanser

Jag utför även seanser för mindre grupper. Gruppseanser fungerar som en privatsittning med skillnaden att fler deltar och får budskap vid samma tillfälle. Samla ihop några vänner i hemmiljö och upplev en trevlig stund tillsammans med andevärlden. Jag kommer hem till dig och förmedlar budskap från nära och kära ifrån den andliga dimensionen. Seansen håller på ca 1 tim.
Gruppseanser kan även utföras hemma hos mig.

Andlig healing

Inför en healingsession förbereder jag mig med meditation. På så sätt fungerar jag som en kanal för healingen. Healingguiden bestämmer vilken typ av healingenergi du behöver. Energin är individuellt anpassad och varken du som klient eller jag som healer kan styra detta.
En andlig healing utförs sittande i en stol. Under healingen kommer jag inte att röra vid dig då jag endast arbetar i ditt energifält, i auran.
Som healer är jag inte kvalificerad att ge någon form av diagnos eller annan form av medicinsk eller psykologisk bedömning. Healing ska inte ses som ersättning för annan medicinsk behandling eller medicinering som klienten kan vara under. Jag kan heller inte bota sjukdomar. Healing kan dock stötta klienten, oberoende av vilket hälsotillstånd klienten befinner sig i, samt inge en känsla av harmoni.
En healingsession tar ca 30 minuter och utförs i mitt hem.

Föreläsning

”Relationernas gåta”.
På ett enkelt och tydligt sätt presenterar jag de tre grundstenarna som är förutsättning för att bygga goda relationer samt vilka de vanligaste misstagen är. I alla möten vi gör med andra människor ingår vi i någon form av relation. Oavsett vilken relation det handlar om så är grundstenarna för att skapa goda relationer detsamma.
Föreläsning tar ca 2 timmar. Max 40 deltagare.
Målgrupp: företag

(Godkänd för F-skatt)